Proud

Rozdíl mezi aktuálním a rychlým poměrem
Současný poměr je poměr likvidity, který používají investoři k určení, zda je společnost schopna splatit všechny své krátkodobé závazky pomocí svých k...
Rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným napájením
AC i DC popisují typy toku proudu v obvodu. U stejnosměrného proudu (DC) proudí elektrický náboj (proud) pouze jedním směrem. Na druhé straně elektric...
Proud vs. napětí
Napětí je rozdíl v náboji mezi dvěma body. Aktuální je rychlost, při které náboj teče. Odpor je tendence materiálu odolávat toku náboje (proudu).Jaký ...
Rozdíl mezi poplatkem a proudem
Náboj je vlastnost hmoty, díky níž hmota zažívá sílu přitahování nebo odpuzování v elektrickém poli. Zatímco proud je rychlost toku nabitých částic na...
AC vs. DC (střídavý proud vs. stejnosměrný proud)
U stejnosměrného proudu (DC) proudí elektrický náboj (proud) pouze jedním směrem. Na druhé straně elektrický náboj ve střídavém proudu (AC) pravidelně...
aktuální poměr srovnání společnosti
Jaký je dobrý současný poměr pro společnost?Jak porovnáte aktuální poměry?Jak analyzujete současný poměr společnosti?Je aktuální poměr 2,5 dobrý?Proč ...
pokud je aktuální poměr větší než 2
Co když je aktuální poměr větší než 2?Co když je aktuální poměr příliš vysoký?Je vysoký proudový poměr špatný?Co znamená aktuální poměr 2,5?Proč je vy...
stejnosměrný proud vs. střídavý proud
AC i DC popisují typy toku proudu v obvodu. U stejnosměrného proudu (DC) proudí elektrický náboj (proud) pouze jedním směrem. Na druhé straně elektric...
výhodou použití střídavého proudu je to, že to
Hlavní výhodou střídavého proudu je to, že jeho napětí lze relativně snadno upravit pomocí transformátoru, který umožňuje přenos energie při velmi vys...