Proud - Strana 2

rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným proudem
Stejnosměrný proud (DC) je tok elektrického náboje pouze v jednom směru. Je to ustálený stav obvodu s konstantním napětím. ... Střídavý proud (AC) je ...
definice stejnosměrného proudu
Jaká je definice stejnosměrného proudu?Jaký je rozdíl mezi AC a DC proudem?Kde se používá stejnosměrný proud?Proč se DC nepoužívá v domácnostech?Což j...
střídavý proud, co to je
Jaká je definice střídavého proudu?Co je to střídavý proud v elektřině?K čemu se používá střídavý proud?Jaký je rozdíl mezi DC a AC?Proč je AC upředno...
příklady stejnosměrného proudu
Mezi příklady stejnosměrné elektroniky patří:Mobily.Na bázi LilyPad&D Kostky Gauntlet.Televizory s plochou obrazovkou (střídavý proud jde do telev...
Rozdíl mezi proudovým transformátorem a potenciálním transformátorem
Jaký je rozdíl mezi transformátorem proudu a potenciálem?Co je transformátor proudu a potenciál?Jaký je rozdíl mezi VT a CT?Jaká je funkce CT a PT?Co ...
Rozdíl mezi AC a DC
Stejnosměrný proud (DC) je tok elektrického náboje pouze v jednom směru. ... Střídavý proud (AC) je tok elektrického náboje, který periodicky obrací s...
Rozdíl mezi AC generátorem a DC generátorem
Generátor střídavého proudu vytváří střídavý proud, který pravidelně obrací směr. Ale v generátoru stejnosměrného proudu proudí stejnosměrný proud jed...
Rozdíl mezi polarografií a voltametrií
Klíčovým rozdílem mezi polarografií a voltametrií je, že polarografie je typem voltametrie, která používá elektrodu z tekutého kovu, zatímco voltametr...
Rozdíl mezi proudem a napětím
Jinými slovy, napětí je rozdíl v elektrickém potenciálu mezi dvěma body. Proud je pouze rychlost toku elektrického náboje. Jednoduše řečeno, proud je ...