Prasknutí

příklad hydrogenolýzy

příklad hydrogenolýzy

Termín hydrogenolýza označuje typ reakce, při které je roztržení dané vazby AB doprovázeno přidáním vodíku k A i B. Příkladem je roztržení CC vazby v etanu s přídavkem vodíku ke každé z methylových skupin fragmenty za vzniku metanu.

sata или ide как узнать
Откройте диспетчер устройств, разверните дисковод, вы можете увидеть модель вашего жесткого диска и тип подключения, точно запишите модель и поищите в...
podstatné jméno tvar slovesa
Jaký je podstatný tvar slovesa?Co je příklad slovesného podstatného jména?Jak přeměníte sloveso na podstatné jméno?Jaká je správná forma podstatného j...
Rozdíl mezi Daniell Cell a Galvanic Cell
Klíčovým rozdílem mezi Daniellovým článkem a galvanickým článkem je, že Daniellův článek používá jako elektrody pouze měď a zinek, zatímco galvanický ...