Prasknutí

příklad hydrogenolýzy
Termín hydrogenolýza označuje typ reakce, při které je roztržení dané vazby AB doprovázeno přidáním vodíku k A i B. Příkladem je roztržení CC vazby v ...