Audit

Rozdíl mezi plánem auditu a programem auditu

Rozdíl mezi plánem auditu a programem auditu

Plán auditu není nic jiného než hlavní princip auditu. Program auditu je naopak řadou kroků kontroly a ověřování. Plán auditu je nejprve navržen auditorem, poté je vytvořen komplexní program auditu zahrnující různé kroky.

 1. Co je plán a program auditu?
 2. Co je program auditu?
 3. Co je v plánu auditu?
 4. Jaké jsou typy programu auditu?
 5. Jaký je proces auditu?
 6. Co je roční plán auditu?
 7. Jak připravujete program auditu?
 8. Jaké jsou nevýhody programu auditu?
 9. Jaké jsou vlastnosti programu auditu?
 10. Jaké jsou 4 fáze procesu auditu?
 11. Jaké jsou oblasti auditu?
 12. Jaký je účel plánování auditu?

Co je plán a program auditu?

Program auditu, nazývaný také plán auditu, je akční plán, který dokumentuje, jaké postupy bude auditor dodržovat při ověřování souladu organizace s předpisy. ... Rámec by měl vysvětlit cíle auditu, jeho rozsah a časovou osu.

Co je program auditu?

Program auditu je soubor pokynů, které musí auditor a členové jeho týmu dodržovat pro správné provedení auditu. ... Auditor tedy připraví program, který obsahuje podrobné informace o různých krocích a auditorských postupech, které má audit dodržovat.

Co je v plánu auditu?

Plán auditu

Plánovanou povahu, načasování a rozsah postupů hodnocení rizik; Plánovaná povaha, načasování a rozsah testů kontrol a testů věcné správnosti;12 a. Je nutné provést další plánované auditorské postupy, aby byla zakázka v souladu se standardy PCAOB.

Jaké jsou typy programu auditu?

Různé typy auditu

Jaký je proces auditu?

Ačkoli je každý projekt auditu jedinečný, proces auditu je u většiny zakázek podobný a obvykle sestává ze čtyř fází: plánování (někdy nazývaného průzkum nebo předběžná kontrola), práce v terénu, zpráva o auditu a následná kontrola. Zapojení klienta je v každé fázi procesu auditu zásadní.

Co je roční plán auditu?

Proces ročního plánování auditu zahrnuje: 1) identifikaci potenciálních projektů auditu; 2) Hodnocení rizik potenciálních projektů pomocí předem definované metodiky; 3) Upřednostňování potenciálních projektů podle rizika; 4) Výpočet dostupných zdrojů; a 5) příprava ročního plánu auditu ke schválení.

Jak připravujete program auditu?

Určete existující interní a účetní kontroly použitelné v oblasti, která je předmětem auditu. Stanovte rozsah auditu na základě získaných informací a posouzení rizik. Zkontrolujte příslušné zásady a / nebo postupy. Připravte program auditu, který nastiňuje povahu a rozsah auditních testů, které budou provedeny ...

Jaké jsou nevýhody programu auditu?

Mezi hlavní nevýhody programu auditu patří:

Jaké jsou vlastnosti programu auditu?

Existuje šest základních rysů nebo charakteristik auditu;

Jaké jsou 4 fáze procesu auditu?

Interní audit má čtyři hlavní fáze: Příprava, Výkon, Podávání zpráv a Následná opatření. První dvě z těchto fází lze rozdělit do řady menších kroků.

Jaké jsou oblasti auditu?

9 oblastí, ve kterých by měla vaše organizace provádět audit

Jaký je účel plánování auditu?

Skutečná výhoda plánování auditu je často přehlížena ze samotného procesu. Při pečlivé dokumentaci nekonečných podrobností o klientech dosahují auditoři více než jen dodržování profesionálních standardů - vyvíjejí také efektivnější zakázky a pomáhají snižovat riziko profesní odpovědnosti.

Rozdíl mezi modulem pružnosti a modulem tuhosti
Modul pružnosti se používá k výpočtu deformace objektu, když deformační síla působí kolmo na povrch objektu. Modul tuhosti se používá k výpočtu deform...
Co je systém zdravotnictví v Indii
Indie má univerzální model zdravotní péče, který je většinou spravován spíše na státní úrovni než na federální úrovni, přičemž každý stát má svou vlas...
Co je podstatná fráze
Co je příklad jmenné fráze?Co je podstatné jméno fráze v angličtině?Co je podstatné jméno, uveďte 2 příklady?Co je podstatná fráze pro děti?Co jsou po...