Audit

Rozdíl mezi auditováním a vyšetřováním
Audit je proces zkoumání finančního výkazu jednotlivce a sestavování odhadu. Zatímco vyšetřování je komplexní a pečlivé studium účetních knih s cílem ...
rozdíl mezi účetnictvím, auditem a vyšetřováním
Obecně se audit provádí za účelem ověření rozsahu pravdivosti a poctivosti finančních záznamů účetní jednotky, ale provádí se vyšetřování k prokázání ...
podobnosti mezi auditováním a vyšetřováním
Obecně se audit provádí za účelem ověření rozsahu pravdivosti a poctivosti finančních záznamů účetní jednotky, ale provádí se vyšetřování k prokázání ...
proces vyšetřování při auditu
Jak probíhá vyšetřování??Co je to vyšetřovací audit?Jaké jsou typy vyšetřování?Jaké jsou cíle vyšetřování při auditu?Jaké jsou 3 metody vyšetřování?Ja...
konvenční audit
Jaký je rozdíl mezi vyšetřováním a konvenčním auditem?Co je to pravidelný audit?Jak se liší od auditu?Co myslíte vyšetřováním v auditu?Jaké jsou cíle ...
Rozdíl mezi auditem a kontrolou
Audit vyžaduje, aby CPA shromáždila dostatečné a spolehlivé důkazy týkající se informací uvedených v účetní závěrce. ... Prověrka účetní závěrky organ...
Rozdíl mezi auditem nákladů a finančním auditem
Finanční audit je prováděn s cílem podat zprávu o finančních datech, která se skládá z výkazu rozvahy a zisku a ztráty, aby byla zajištěna spravedlivá...
Rozdíl mezi plánem auditu a programem auditu
Plán auditu není nic jiného než hlavní princip auditu. Program auditu je naopak řadou kroků kontroly a ověřování. Plán auditu je nejprve navržen audit...
Rozdíl mezi zákonnou a daňovou kontrolou
Daňová kontrola je audit, který je podle zákona o dani z příjmů povinný, pokud obrat posuzovaných osob dosáhne stanoveného limitu. Statutární audit pr...