Marnost

Rozdíl mezi Pride a Vanity
Pýcha je pocit hlubokého potěšení nebo uspokojení odvozeného z vlastních úspěchů, úspěchů blízkých spolupracovníků. Marnost je nadměrná pýcha nebo obd...
co je marnost
Co znamená střední marnost?Jaký je příklad marnosti?Jaké je další slovo pro marnost?Co je definice marnost projektu?Je marnost dobrá nebo špatná?Jaké ...
je marnost hřích
V křesťanských učení je marnost příkladem pýchy, jednoho ze sedmi smrtelných hříchů. ... Filozoficky může být marnost širší formou egoismu a pýchy.Je ...
marnost vs arogance
je to, že arogance je čin nebo zvyk arogovat nebo neoprávněně uplatňovat nároky; ten druh pýchy, který spočívá v přemrštěných tvrzeních o hodnosti, dů...
marnost a pýcha jsou různé věci vysvětlení
"Marnost a pýcha jsou různé věci, i když slova jsou často používána jako synonyma." Osoba může být pyšná, aniž by byla marná. Pýcha souvisí spíše s na...