Tutor

Rozdíl mezi učitelem a učitelem
Učitelé obvykle pracují ve třídě s počtem studentů stejného věku. ... Učitelé se řídí předem stanovenými pokyny pro očekávání své třídy a hodnotí stud...