Tranzitivní

Co jsou přechodná slovesa
Co jsou příklady tranzitivního slovesa?Co je tranzitivní sloveso?Jaké jsou příklady přechodných a nepřechodných sloves?Co je přechodné sloveso v jedno...
Rozdíl mezi přechodnými a nepřechodnými slovesy
Přechodné sloveso je takové, které má smysl, pouze pokud působí na objekt. Nepřechodné sloveso bude mít smysl bez jednoho. Některá slovesa lze použít ...