Synonyma

Rozdíl mezi antonymy a synonymy
Synonyma jsou slova, která mají stejné nebo téměř stejné významy jako jiné slovo. Antonyma jsou slova, která mají opačný význam než jiné slovo.Co jsou...
Rozdíl mezi synonymy a antonymy
Synonyma jsou slova, která mají stejné nebo téměř stejné významy jako jiné slovo. Antonyma jsou slova, která mají opačný význam než jiné slovo.Co jsou...