Suspenze

Rozdíl mezi řešením a pozastavením
Rozdíl mezi roztokem a suspenzí je v použitých velikostech částic. Roztok je směs iontů nebo molekul (velmi, velmi malých). Řešení jsou transparentní,...
Rozdíl mezi flokulovaným a deflokulovaným pozastavením
Jaký je rozdíl mezi vločkovaným a deflokulovaným odpružením?Jaké jsou vlastnosti vločkovaného odpružení?Proč je pro pozastavení nutná flokulace?Jak js...
Jaký je rozdíl mezi monovrstvou a suspenzní kulturou
Jednovrstvá kultura označuje typ kultury, ve které jsou buňky pěstovány v jedné vrstvě na baňce nebo Petriho misce obsahující kultivační médium, zatím...
Rozdíl mezi koloidem a suspenzí
Suspenze a koloidy jsou heterogenní směsi. Suspenze je identifikovatelná, protože její částice jsou velké a usazují se z dispergačního média vlivem gr...
Rozdíl mezi flokulací a deflokulací
Klíčovým rozdílem mezi flokulací a deflokulací je to, že flokulací je tvorba vloček shlukováním jemných částic, zatímco deflokulací je disperze vloček...
Rozdíl mezi suspenzí a koloidem
Suspenze a koloidy jsou heterogenní směsi. Suspenze je identifikovatelná, protože její částice jsou velké a usazují se z dispergačního média vlivem gr...
Rozdíl mezi emulzí a suspenzí
Několik faktorů, které mohou pomoci rozlišovat mezi suspenzí a emulzí, jsou: Fáze: V suspenzi najdete dvě látky jakékoli fáze hmoty, jako je pevná lát...