Potlačující

Rozdíl mezi potlačovačem a tlumičem
Někteří říkají, že tlumič slouží ke snížení zvuku, zatímco tlumič slouží spíše k eliminaci záblesku tlamy. Potlačovač však redukuje část zvuku. ... Je...
Jak mutované geny potlačující nádory ovlivňují buněčný cyklus
Geny potlačující nádory jsou normální geny, které zpomalují dělení buněk, opravují chyby DNA nebo říkají buňkám, kdy mají zemřít (proces známý jako ap...