Superoxid

Rozdíl mezi peroxidem a superoxidem
Peroxid a superoxid jsou oxidy obsahující atomy kyslíku. Hlavní rozdíl mezi peroxidem a superoxidem spočívá v tom, že oxidační stav kyslíku v peroxidu...
superoxidový vzorec
Systematický název aniontu je oxid (1−). Reaktivní superoxid kyslíkového iontu je zvláště důležitý jako produkt redukce dioxu O jedním elektronem2, kt...
stabilita superoxidu
Proč je superoxid stabilní?Který může tvořit stabilní superoxid?Což je stabilnější peroxid nebo superoxid?Jaký je rozdíl mezi oxidem peroxidem a super...
příklad superoxidu
Lepení a strukturaDioxygenová sloučeninanázevO – O vzdálenost (Å)Ó + 2dioxygenylový kation1.12Ó2dioxygen1.21Ó - 2superoxid1.28Ó 2- 2peroxid1,49Je KO2 ...