Živobytí

Rozdíl mezi obživou a intenzivním zemědělstvím
Soběstačné zemědělství je pěstování potravin pro vlastní spotřebu a pro přímou spotřebu vaší rodiny. Jako dvorní zeleninová zahrada, ale také s ovocem...
Rozdíl mezi obživou a komerčním zemědělstvím
Existenční a komerční zemědělství jsou dva typy zemědělských postupů. Živobytí pro zemědělství je zajištěno farmářem, aby přežil sám sebe a osobu na n...