Subjektivní

Subjektivní vs. objektivní
Založeno na nebo ovlivněno osobními pocity, vkusem nebo názory. Cíl: (osoby nebo jejího úsudku) není ovlivněn osobními pocity nebo názory při zvažován...