Stabilní

Rozdíl mezi stabilními a nestabilními izotopy
Stabilní izotop je takový, který nepodléhá spontánnímu jadernému rozpadu. Nestabilní izotop je takový, který podléhá spontánnímu jadernému rozpadu. Ne...
Rozdíl mezi stabilními izotopy a radioizotopy
Radioizotopy jsou typem izotopů. Jsou to nestabilní izotopy konkrétního chemického prvku. Stabilní izotopy nepodléhají radioaktivnímu rozpadu, protože...