Otáčení

Rozdíl mezi rotací a revolucí
Rotace a revoluce „Rotace“ označuje rotující pohyb objektu kolem jeho vlastní osy. „Revoluce“ označuje orbitální pohyb objektu kolem jiného objektu. Z...
Rozdíl mezi optickou rotací a specifickou rotací
Optická rotace „a“ je vlastnost zobrazená určitými látkami otáčení roviny polarizace polarizovaného světla. ... Specifická optická rotace kapalné látk...