Odpovědnost

Rozdíl mezi povinnostmi a povinnostmi
Povinnost znamená povinnost nebo morální závazek, který má jednotlivec vykonávat. Odpovědností se rozumí odpovědnost, která je převzata nebo přijata o...
Rozdíl mezi povinností a odpovědností
Povinnost znamená povinnost nebo morální závazek, který má jednotlivec vykonávat. Odpovědností se rozumí odpovědnost, která je převzata nebo přijata o...