Proteáza

Jaký je rozdíl mezi proteázou a peptidázou
Hlavní rozdíl mezi proteázou a peptidázou spočívá v tom, že proteáza je hydrolytický enzym, který hydrolyzuje peptidové vazby, zatímco peptidáza je je...
Rozdíl mezi proteázou a proteinázou
Proteáza (nazývaná také peptidáza nebo proteináza) je enzym, který katalyzuje (zvyšuje rychlost) proteolýzu, rozklad proteinů na menší polypeptidy neb...