Protagonista

Rozdíl mezi protagonistou a protagonistou
Protagonisté i antagonisté jsou v příběhu podstatnými postavami, ale staví zápletku různými a obvykle opačnými způsoby: Protagonista pracuje směrem k ...
rozdíl mezi protagonistou a hrdinou
Stejně jako hrdina, i protagonista je podstatné jméno, které může znamenat hlavní postavu příběhu. Na rozdíl od hrdiny, který historicky odkazoval pou...
příklady protagonistů a antagonistů
I když mohou existovat darební protagonisté, darebáci jsou antagonisté, když nejsou hlavní postavou příběhu, ale naopak hlavním zdrojem konfliktů pro ...
rozdíl mezi protagonistou a hlavní postavou
Jaký je rozdíl mezi protagonistou a hlavní postavou? Hlavní postava (někdy nazývaná „hlavní postava“) a protagonista jsou oba dva hlavní postavy, ale ...
podobnosti protagonisty a antagonisty
Protagonisté i antagonisté jsou v příběhu podstatnými postavami, ale staví zápletku různými a obvykle opačnými způsoby: Protagonista pracuje směrem k ...
jaké síly mohou být antagonisty
Síla oponenta Mohli by to být členové rodiny, šéfové nebo soupeři v soutěži. Někdy prostě dělají svou práci, ale jejich práce je v přímém rozporu s cí...
Kdo je protagonistou příběhu
Protagonista pochází z řeckého slova pro hlavního herce v dramatu. V moderní literatuře protagonista pohání příběh vpřed sledováním cíle. Protagonista...