Pravděpodobnost

Rozdíl mezi teoretickou a experimentální pravděpodobností
Experimentální pravděpodobnost je výsledkem experimentu. Očekává se, že se stane teoretická pravděpodobnost.Proč je rozdíl mezi teoretickou a experime...
Rozdíl mezi pravděpodobností a šancí
Šance je výskyt událostí bez zjevného úmyslu nebo příčiny. Je to prostě možnost, že se něco stane. ... Pravděpodobnost je míra, do jaké je pravděpodob...
Rozdíl mezi experimentální a teoretickou pravděpodobností
Experimentální pravděpodobnost je výsledkem experimentu. Očekává se, že se stane teoretická pravděpodobnost. Tři studenti hodili minci 50krát jednotli...
Jak vypočítat binomickou pravděpodobnost
Binomická pravděpodobnost označuje pravděpodobnost přesně x úspěchů v n opakovaných pokusech v experimentu, který má dva možné výsledky (běžně nazývan...