Prevalence

Rozdíl mezi prevalencí a incidencí
Prevalence a výskyt jsou často zaměňovány. Prevalence označuje podíl osob, které mají onemocnění v určitém časovém období nebo během něj, zatímco výsk...
Jaký je rozdíl mezi incidencí a prevalencí
Prevalence a výskyt jsou často zaměňovány. Prevalence označuje podíl osob, které mají onemocnění v určitém časovém období nebo během něj, zatímco výsk...