Předpověď

Jaký je rozdíl mezi hypotézou a predikcí
Hypotéza i predikce jsou typem hádání. ... Hypotéza je však poučený a testovatelný odhad ve vědě. Předpověď využívá pozorovatelné jevy k vytvoření bud...
Rozdíl mezi prognózou a predikcí
Predikce se týká odhadu výsledků pro neviditelná data. ... Forecasting je subdisciplína predikce, ve které vytváříme předpovědi o budoucnosti na zákla...