Pozitron

Rozdíl mezi pozitronem a protonem
Má stejnou hmotnost, spin, ale opačný náboj elektronu. Pozitron je elementární částice (stejná jako elektron), zatímco proton je tvořen kvarky. Proto ...
Rozdíl mezi protonem a pozitronem
Pozitron je elementární částice (stejná jako elektron), zatímco proton je tvořen kvarky. Proto bude proton v jádru s neutrony, protože zažije silnou j...