Možná

Rozdíl mezi možná a možná
Ve skutečnosti je zde odpověď velmi jednoduchá: není žádný rozdíl ve smyslu! Obě příslovce možná a možná znamenají totéž; vyjadřují nejistotu, možnost...