Oxidy

Rozdíl mezi oxidy kovů a oxidy nekovů
Kovy reagují s kyslíkem za vzniku oxidu kovu, zatímco nekovy reagují s kyslíkem za vzniku nekovového oxidu. oxidy kovů mají zásaditou povahu, zatímco ...
příklady oxidů kovů a oxidů nekovů
Jaké jsou příklady oxidů kovů?Jaké jsou příklady nekovových oxidů?Co jsou oxidy kovů a nekovové oxidy?Co jsou oxidy, uvádějí dva příklady pro každý z ...