Ontologie

Rozdíl mezi ontologií a epistemologií
Ontologie se týká toho, co v sociálním světě existuje, a předpokladů o formě a povaze této sociální reality. ... Epistemologie se zabývá podstatou zna...