Naturalismus

Rozdíl mezi realismem a naturalismem
Realismus se pokoušel vykreslit věci tak, jak ve skutečnosti jsou, což kontrastovalo s dříve dominující estetikou romantismu. Naturalismus se pokoušel...
jaké jsou hlavní charakteristiky naturalismu
Vlastnosti naturalismuRomán. Čím větší, tím lepší. ... Narativní oddělení. Udržujte tyto postavy na dosah ruky, přírodovědci. ... Determinismus. Lidé ...
naturalismus v literatuře
Naturalismus bylo literární hnutí odehrávající se v letech 1865 až 1900, které pomocí podrobného realismu naznačovalo, že sociální podmínky, dědičnost...
naturalismus jako forma realismu
Naturalismus je extrémní forma literárního realismu, založená na víře, že věda dokáže vysvětlit všechny sociální jevy, a měla poskytnout metodu pro tv...
naturalismus a realismus v americké literatuře
V letech 1870 až 1910 proběhla v americké literatuře dvě hlavní hnutí: realismus a naturalismus. Realismus byl literární hnutí, které se zaměřovalo na...
naturalismus v americké literatuře
Naturalismus bylo literární hnutí odehrávající se v letech 1865 až 1900, které pomocí podrobného realismu naznačovalo, že sociální podmínky, dědičnost...