Mikroekonomie

Rozdíl mezi makroekonomií a mikroekonomií
Mikroekonomie je studium jednotlivců a obchodních rozhodnutí, zatímco makroekonomie zkoumá rozhodnutí zemí a vlád. Ačkoli se tato dvě odvětví ekonomik...
mikro a makroekonomie
Mikroekonomie je studium jednotlivců a obchodních rozhodnutí, zatímco makroekonomie zkoumá rozhodnutí zemí a vlád. Ačkoli se tato dvě odvětví ekonomik...