Významy

Rozdíl mezi Polysemy a Homonymy
Polysemy je koexistence mnoha možných významů slova nebo fráze. Homonymie je existence dvou nebo více slov, která mají stejný pravopis nebo výslovnost...
typy polysémie
Druhy polysemy Lineární polysemy představuje vztah specializace a generalizace mezi smysly a je zase rozdělen do čtyř typů: autohyponymy, automeronymy...
homonymie a polysemické morfémy
Slovo je polysemózní, pokud lze použít k vyjádření různých významů. Rozdíl mezi významy může být zřejmý nebo jemný. Dvě nebo více slov jsou homonyma, ...
jak rozlišujeme homonymii a polysémii?
Polysemy je koexistence mnoha možných významů slova nebo fráze. Homonymie je existence dvou nebo více slov, která mají stejný pravopis nebo výslovnost...