Nemorální

Rozdíl mezi amorálním a nemorálním
Nemorální odkazuje na svědomité odmítání typických morálních standardů a má konotaci zla nebo provinění. ... Konečně, amorální znamená vědomí morálníc...
Rozdíl mezi morálním a nemorálním
Morálka jsou zásady, kterými se řídíme a které nám pomáhají poznat rozdíl mezi dobrým a špatným. Když je někdo nemorální, činí rozhodnutí, která záměr...