Histony

Jak souvisí histony s nukleosomy
Nukleosom je základní podjednotka chromatinu. Každý nukleosom se skládá z o něco méně než dvou závitů DNA obalených kolem sady osmi proteinů zvaných h...
Rozdíl mezi histony a nukleosomy
Nukleosom je část DNA, která je obalena jádrem bílkovin. ... Nukleosom je základní podjednotka chromatinu. Každý nukleosom se skládá z méně než dvou z...
Rozdíl mezi histonovými a nehistonovými proteiny
Rozdíl mezi histonem a nehistonem je jednoduchý. Oba jsou proteiny, oba poskytují strukturu DNA a oba jsou složkami chromatinu. Jejich hlavní rozdíl j...