Galvanometr

Rozdíl mezi galvanometrem a ampérmetrem
Hlavní významný rozdíl mezi ampérmetrem a galvanometrem spočívá v tom, že ampérmetr zobrazuje pouze velikost proudu. Zatímco galvanometr ukazuje jak s...
Rozdíl mezi galvanometrem a voltmetrem
Galvanometr je zařízení, které se pohybuje v reakci na elektrický proud. Voltmetr je zařízení, které se používá k měření rozdílu potenciálů (napětí) v...