Poznámky pod čarou

Rozdíl mezi poznámkami pod čarou a vysvětlivkami
Poznámky pod čarou se objevují ve spodní části příslušné stránky. Vysvětlivky se objevují v seznamu na konci textu, těsně před bibliografií.Jaký je ro...
Rozdíl mezi citací a poznámkou pod čarou
Citace odkazuje na citaci nebo odkaz na knihu, příspěvek nebo autora, zejména v akademické práci. Poznámka pod čarou odkazuje na informaci vytištěnou ...