Vláknité

Rozdíl mezi vláknitým a globulárním proteinem
Vláknité proteiny jsou obecně složeny z dlouhých a úzkých řetězců a mají strukturální roli (jsou něčím) Globulární proteiny mají obecně kompaktnější a...
Rozdíl mezi Taproot a Fibrous root
Taproot roste svisle dolů a zasahuje tak hluboko do půdy. Vláknitý kořen roste vodorovně ve všech směrech, a tak nedosahuje hluboko do půdy. Systém Ta...
Rozdíl mezi Tap Root a Fibrous Root
Vláknitý kořenový systém zaujímá menší plochu než kořen. Taproot roste svisle dolů a zasahuje tak hluboko do půdy. Vláknitý kořen roste vodorovně ve v...