Ektoparazity

Rozdíl mezi ektoparazitem a endoparazitem
Ektoparaziti jsou ti, kteří žijí na povrchu hostitele. Endoparaziti jsou ti, kteří žijí uvnitř hostitele. Mohou to být dočasní, občasní nebo trvalí ob...