Kovariance

Rozdíl mezi kovariancí a korelací
Kovariance označuje směr lineárního vztahu mezi proměnnými. Korelace na druhé straně měří sílu i směr lineárního vztahu mezi dvěma proměnnými.Jaký je ...
kovarianční matice ke korelační matici
Převod kovarianční matice na korelační matici Nejprve pomocí funkce DIAG extrahujte odchylky z diagonálních prvků kovarianční matice. Poté převraťte m...
kovarianční kalkulačka
Jak vypočítáte kovarianci?Jak vypočítáte kovarianci v aplikaci Excel?Jak zjistíte kovarianci mezi dvěma zásobami?Co říká kovariance?Může být kovarianc...
intuice za kovariancí
Kovariance je měřítkem toho, jak moc se dvě proměnné mění společně. Porovnejte to s Variance, což je pouze rozsah, ve kterém se mění jedna míra (nebo ...
korelační matice vs kovarianční matice
„Korelace“ na druhé straně měří sílu i směr lineárního vztahu mezi dvěma proměnnými. Korelace je funkcí kovariance. To, co je odlišuje, je skutečnost,...
Rozdíl mezi rozptylem a kovariancí
Ve statistice je rozptyl šíření souboru dat kolem jeho střední hodnoty, zatímco kovariance je měřítkem směrového vztahu mezi dvěma náhodnými proměnným...