Civilní

Občanské právo vs. zvykové právo
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma systémy spočívá v tom, že v zemích obecného práva má judikatura - ve formě publikovaných soudních stanovisek - primárn...
Rozdíl mezi občanskými právy a občanskými svobodami
Občanské svobody jsou svobody, které nám zaručuje ústava a chrání nás před tyranií (myslíme si: naše svoboda projevu), zatímco občanská práva jsou zák...
Revoluční válka vs. občanská válka
Americká občanská válka byla občanská válka ve Spojených státech vedená v letech 1861 až 1865. ... Americká revoluční válka (1775–1783), známá také ja...
Rozdíl mezi obecným a občanským právem
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma systémy spočívá v tom, že v zemích obecného práva má judikatura - ve formě publikovaných soudních stanovisek - zásadní...
Rozdíl mezi občanským a trestním právem
Definice: Občanské právo se zabývá spory mezi jednotlivci, organizacemi nebo mezi nimi, v nichž je oběti přiznáno odškodnění. Trestní právo je právní ...
občanské právo v Anglii
Občanské právo zahrnuje oblasti jako smlouvy, nedbalost, rodinné záležitosti, zaměstnání, dědické právo a pozemkové právo. Trestní právo, které je odv...
americké občanské právo
Co je občanské právo v Americe?Jsou USA občanskoprávní zemí?Jaké jsou 4 typy občanského práva?Co je to zvykové právo a občanské právo?Co je jednoduše ...
historie občanského práva
Historický vývoj občanského práva Pojem občanské právo pochází z latinského ius civile, práva použitelného na všechny římské občanské právo nebo občan...
výhody občanského práva
Výhodou systému občanského práva je, že vás mohou soudit pouze zákony, které byly v té době před vámi skutečně zapsány. Nevýhodou je, že i když předch...