Biosféra

rozdíl mezi biosférou a biologickou rozmanitostí
Biodiverzita je rozmanitost mezi rostlinnými a živočišnými druhy v stanovišti. Biosféra je sféra všeho živého. Přirozeně, čím rozmanitější jsou rostli...