Zdánlivý

Rozdíl mezi absolutní a zdánlivou velikostí
Zdánlivá velikost objektu nám pouze říká, jak jasný se objekt jeví ze Země. Neříká nám, jak jasný je objekt ve srovnání s jinými objekty ve vesmíru. ....