Amino

Jaký je rozdíl mezi aminokyselinami L a D
L-aminokyselina označuje stereoisomer konkrétní aminokyseliny, jejíž aminoskupina je na levé straně ve své Fisherově projekci, zatímco D-aminokyselina...
Rozdíl mezi aminokyselinami a bílkovinami
Perličky (aminokyseliny) jsou navzájem spojeny provázkem (vazbou), který tvoří dlouhý řetězec (protein). Proto je protein „neporušený“ nebo „celý“. Pr...
Rozdíl mezi glukogenními a ketogenními aminokyselinami
Glukogenní aminokyselina je aminokyselina, kterou lze přeměnit na glukózu prostřednictvím glukoneogeneze. To je na rozdíl od ketogenních aminokyselin,...
Jaký je rozdíl mezi transaminací a deaminací
Transaminace se týká přenosu aminoskupiny z jedné molekuly na druhou, zejména z aminokyseliny na ketokyselinu, zatímco deaminace se týká odstranění am...
Jak jsou konstruovány bílkoviny z aminokyselin
Z čeho jsou bílkoviny vyrobeny? ... V proteinu je více aminokyselin spojeno peptidovými vazbami, čímž se vytvoří dlouhý řetězec. Peptidové vazby jsou ...
Jaký je rozdíl mezi aminokyselinami a mastnými kyselinami
Aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin, zatímco mastné kyseliny tvoří triglyceridy. ... Skupina R mastných kyselin je zcela tvořena atomy uhlík...
Jaký je rozdíl mezi základní sekvencí a aminokyselinovou sekvencí
Základní sekvence označuje konkrétní pořadí nukleotidových bází v molekule DNA nebo RNA, zatímco aminokyselinová sekvence označuje uspořádání aminokys...
Rozdíl mezi esenciálními a neesenciálními aminokyselinami
Rozdíl mezi esenciálními a neesenciálními aminokyselinami Jak název napovídá, esenciální aminokyseliny nemohou být syntetizovány tělem a musí být získ...
Rozdíl mezi nukleovými kyselinami a aminokyselinami
Nukleová kyselina a aminokyselina jsou dva typy biomolekul v buňce. Nukleová kyselina je polymer, který uchovává genetickou informaci. ... Aminokyseli...