Adiabatický

Rozdíl mezi adiabatickým a izolovaným systémem
V adiabatickém procesu se energie přenáší do svého okolí pouze jako práce, zatímco izolovaný systém nemůže přenášet energii vůbec.Jaký je rozdíl mezi ...
Rozdíl mezi isentropickým a adiabatickým
Isentropický proces je v zásadě jen proces, ve kterém entropie systému zůstává konstantní. A adiabatický je proces, při kterém je přenos tepla v proce...
Rozdíl mezi izotermickým a adiabatickým procesem
Tyto procesy popisují vztah mezi vnitřní energií systému a jeho změnami. Hlavní rozdíl mezi izotermickým a adiabatickým procesem spočívá v tom, že izo...
rozdíl mezi adiabatickým a uzavřeným systémem
Uzavřený systém je takový, kde se žádná hmota nepohybuje přes hranice. ... Adiabatický systém je takový, kde se žádná tepelná energie (teplo) nepohybu...
rozdíl mezi adiabatickým a izotermickým procesem
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy procesů spočívá v tom, že v adiabatickém procesu nedochází k žádnému přenosu tepla do nebo z kapaliny. Na druhé s...
co je adiabatický systém
Co je míněno adiabatickým systémem?Co je příklad adiabatického procesu?Co je adiabatický systém v termodynamice?Jaký je rozdíl mezi adiabatickým systé...