Vstřebávání - Strana 2

Rozdíl mezi Adsorbem a absorbcí
Adsorpce je proces adheze molekul kapaliny nebo plynů na povrch pevných částic. Absorpce je hromadný jev, kdy molekuly absorbátu vstupují do absorbent...