Vstřebávání

Rozdíl mezi útlumem a absorpcí
Útlum je kontinuální rozptyl energie v akustické vlně, která se šíří médiem. ... Stručně řečeno, útlum je kontinuální ztráta energie při šíření zvukov...
Rozdíl mezi absorpčním a emisním spektrem
Rozdíl mezi absorpčním a emisním spektrem spočívá v tom, že absorpční čáry jsou tam, kde bylo světlo absorbováno atomem, takže ve spektru vidíte pokle...
Absorpce vs. adsorpce
Absorpce je proces přijímání nebo asimilace látek na povrch, jako je buňka, nebo přes tkáně procesem difúze nebo osmózy. Adsorpce je proces adheze mol...
rozdíl mezi absorpcí a asimilací
Absorpce: Proces vstřebávání potravy ve formě živin do krevního oběhu těla. Asimilace: Proces živin absorbovaných každou buňkou těla ve formě energie....
Rozdíl mezi absorpcí a adsorpcí
Hlavní rozdíl mezi absorpcí a adsorpcí spočívá v tom, že absorpce je proces, při kterém se tekutina rozpouští v kapalině nebo v pevné látce. ... V pří...
Rozdíl mezi absorpcí a odizolováním
Absorpce nezahrnuje žádnou změnu chemických druhů přítomných v systému. Absorpce se používá k oddělení plynných směsí, odstranění nečistot nebo regene...
Rozdíl mezi atomovou spektroskopií a molekulární spektroskopií
Zatímco atomová spektra zahrnují pouze elektronické přechody, spektroskopie molekul je složitější, protože do hry vstupují také vibrační a rotační stu...
Rozdíl mezi AAS a AES
Zatímco AAS kvantifikuje absorpci elektromagnetického záření dobře oddělenými neutrálními atomy, AES měří emise záření z atomů ve excitovaných stavech...
Rozdíl mezi adsorpcí a absorpcí
Hlavní rozdíl mezi absorpcí a adsorpcí spočívá v tom, že absorpce je proces, při kterém se tekutina rozpouští v kapalině nebo v pevné látce. ... V pří...