Html

xhtml vs html разница

xhtml vs html разница

Разница между HTML a XML состоит не только в тегах, но и правилах написания кода. ... XHTML (EXtensible HyperText Markup Language, расширяемый язык разметки гипертекста) предназначен для замены HTML a считается его.

Jak se restrikční enzymy používají k výrobě rekombinantní DNA
Restrikční enzymy mají dvě vlastnosti užitečné v technologii rekombinantní DNA. Nejprve rozřezali DNA na fragmenty o velikosti vhodné pro klonování. Z...
krátkodobá daň z kapitálových výnosů
Kapitálové zisky a ztráty se klasifikují jako dlouhodobé, pokud bylo aktivum drženo déle než jeden rok, a krátkodobé, pokud jsou drženy déle než jeden...
Rozdíl mezi Google Allo a WhatsApp
Největším rozdílem je inteligentní AI v aplikaci Allo. Zatímco WhatsApp je jednoduše vypadající aplikace se základními funkcemi, Allo vám umožňuje děl...