Šovinismus nenávist k ženám

Jaký je rozdíl mezi sexismem a misogynií

Jaký je rozdíl mezi sexismem a misogynií

Misogynie obvykle rozlišuje mezi dobrými a špatnými ženami a trestá je. […] Sexismus nosí laboratorní plášť; misogynie jde na hon na čarodějnice. Slovníky definují misogynii jako „nenávist k ženám“ a jako „nenávist, nechuť nebo nedůvěru k ženám“.

GMT vs. UTC
Greenwichský střední čas (GMT) je často zaměňován nebo zaměňován s koordinovaným světovým časem (UTC). GMT je ale časové pásmo a UTC je časový standar...
aerobní a anaerobní dýchání
Během aerobního buněčného dýchání glukóza reaguje s kyslíkem a vytváří ATP, který může buňka využívat. Oxid uhličitý a voda vznikají jako vedlejší pro...
Rozdíl mezi dobrým a špatným cholesterolem
Obecně platí, že HDL je považován za „dobrý“ cholesterol, zatímco LDL za „špatný“. Je to proto, že HDL přenáší cholesterol do jater, kde může být odst...