Http

Porovnání výkonu http a https s vysvětlením

Porovnání výkonu http a https s vysvětlením

Výkon HTTP vs HTTPS. Obecně je HTTP díky své jednoduchosti rychlejší než HTTPS. Na rozdíl od protokolu HTTP máme v HTTPS další krok handshake SSL. Tento další krok mírně zpozdí rychlost načítání stránky webu.

princip microarray dna
Princip mikročipů spočívá v tom, že komplementární sekvence se budou navzájem vázat. Neznámé molekuly DNA jsou štěpeny na fragmenty restrikčními endon...
klasifikovat pojivovou tkáň. jaký je rozdíl mezi epiteliální a pojivovou tkání?
Epiteliální tkáň se skládá z epiteliálních buněk a malého množství extracelulární matrice. Pojivová tkáň se skládá z různých buněk a většího množství ...
metody průzkumového výzkumu
Průzkum je výzkumná metoda používaná ke sběru dat od předem definované skupiny respondentů za účelem získání informací a vhledů do různých témat, kter...