Heterogeneze

příklad xenogamie
Xenogamie je křížové opylování, při kterém se pylové zrno z prašníku jedné květiny do stigmatu jiné květiny přenáší, aby se oplodnilo. Vysvětlení: ......