Psaný

Rozdíl mezi psanou a nepsanou ústavou
Písemná ústava se nachází v právních dokumentech řádně přijatých ve formě zákonů. Nepsaná ústava se skládá z principů vlády, které nikdy nebyly přijat...