Vegetativní

Rozdíl mezi spórami a vegetativními buňkami
Normálně rostoucí buňka, která tvoří endosporu, se nazývá vegetativní buňka. Spory jsou metabolicky neaktivní a dehydratované. ... Když jsou spory vys...
Jaký je rozdíl mezi vegetativní a generativní buňkou
Hlavní rozdíl mezi vegetativní a generativní buňkou je, že vegetativní buňka produkuje trubicovou buňku, zatímco generativní buňka produkuje během výv...
Rozdíl mezi přírodním a umělým vegetativním množením
Definice Přírodní vegetativní rozmnožování: Přírodní vegetativní rozmnožování se týká přirozeného vývoje nové rostliny bez lidského zásahu. Umělé vege...
rozdíl mezi nepohlavním a vegetativním rozmnožováním
Nepohlavní rozmnožování produkuje rostliny, které jsou geneticky identické s mateřskou rostlinou, protože nedochází k míchání mužských a ženských game...
Rozdíl mezi vegetativní a generativní buňkou
Hlavní rozdíl mezi vegetativní a generativní buňkou je, že vegetativní buňka produkuje trubicovou buňku, zatímco generativní buňka produkuje během výv...
Rozdíl mezi vegetativní reprodukcí a nepohlavní reprodukcí
Nepohlavní rozmnožování produkuje rostliny, které jsou geneticky identické s mateřskou rostlinou, protože nedochází k míchání mužských a ženských game...